” Vår närvaro, er trygghet !! “

Skyddsbevakning är ett privatägt säkerhetsföretag som levererar bevakningstjänster av högsta klass till privatpersoner, företag och offentliga sektorn. Vi besitter med en bred kompetens inom ett stort antal säkerhetsområden och har en gedigen nationell och internationell erfaranhet. Från privat säkerhet, militär och Polis.

Vi är den personliga aktören som anstränger sig extra  för att situationsanpassa våra tjänster till våra kunder.

Det ger för dig ett mervärde där Ni kan lita på att leverans och kvalité tillfredsställer de önskemål som är uppsatta från Er som kund. Detta sker genom att:

– Tillgodose kundens säkerhetsbehov och tillgodose en lönsam affär för båda parter.

– Upprätta tydliga mål, följa upp resultat och ständigt förbättra tjänster, produkter och verksamhetssystem ur kvalitets- och miljösynpunkt, där lagar och andra krav alltid utgör minst lägsta nivå.

– Med ett miljövänligt sätt att arbeta ser vi till att göra rätt val för att värna om miljön

– Vara en attraktiv arbetsgivare och därmed tillhandahålla kompetens och motiverad personal. Skapar vi långsiktiga kundrelationer och trygg leverans.