Skyddsbevakning utökar rond/ryck verksamheten

Skyddsbevakning Rond

Skyddsbevakning utökar med ytterligare  en Rond/Larmutrycknings bil för Stockholm. Detta är möjligt p.g.a. av nytecknade avtal samt att höja Kvalité till våra kunder ytterligare.

Lite mer information om Rond:

Den ronderande väktarens huvudsakliga uppgift är att i ett tidigt skede upptäcka och förebygga små och stora skador, samt tillse att kundens lokaler är stängda och låsta. Ronderingen utförs på ett rationellt sätt genom så kallad timesharing, det vill säga att kunder inom ett geografiskt område delar på väktarens tid. På så sätt får kunden också en kostnadseffektiv bevakning.

Bevakningen grundar sig på en riskinventering som Skyddsbevakning utför tillsammans med kunden. Resultatet av inventeringen över- förs till en rondinstruktion som väktaren har med sig. Instruktionen – som är godkänd av kunden – innehåller både en rondvägsbeskrivning samt en specifikation av risker och åtgärder som ska utföras under rondvägen.

Till sin hjälp har väktaren tillhjälp att rapportera alla händelser till en rapport inom det tidsintervall som kunden önskar. Kunden får på så sätt en bra bild av vilka åtgärder som väktaren utförde under sin rond. Dessutom får kunden själv indikation om vad han behöver göra för att förebygga sina risker.

Under bevakningsarbetet står väktaren i direktkontakt med Skyddsbevaknings ledningscentral och kan vid behov få stöd, assistans eller förstärkning.

Ronderande bevakning innebär bland annat:


• Tillsyn av dörrar, fönster, belysning och gods

• Behörighetskontroll av personal, besökare och bilar

• Kontroll av temperatur i datahallar, lokaler och värmepannor

• Kontroll av elapparater

• Till- eller frånslag av inbrottslarm

• Låsning eller upplåsning lokaler, grindar och bommar

• Besök av ensamarbetande

Säg din åsikt

*