Suseboparken skall bli tryggare

Den senaste tiden har det riktats kritik mot att Suseboparken blivit stökig och fått ett hårdare klimat. Därför fick kommunens trygghetsråd i början av maj i uppdrag att sätta ihop en referensgrupp för att försöka göra något åt problemet. Redan i sommar finns fler väktare på plats i området för att öka tryggheten.
Referensgruppen består bland annat av kommunens boendeenhet, polisen, Väsbyhem och bostadsrättsföreningen. Senare ska även kyrkan och centrumkyrkan ansluta till gruppen.
Efter diskussioner kom man fram till att den snabbaste lösningen och som ett första steg till ökad trygghet skulle vara att utöka antalet väktare i området.
-Forskning visar att vakter i ett område sprider trygghet bara genom att finnas och att man som besökare även kan prata med dem, säger Ulrica Berglöf, preventionssamordnare i Upplands Väsby kommun.

Suseboparken i Upplands Väsby ska bli tryggare och ett första steg är att fler väktare nu finns i området.

Redan nu inför sommaren finns det fler vakter på plats i området och kommunen har även lämnat in en ansökan om att få ordningsvakter i anslutning till Suseboparken då de har andra befogenheter än väktare.
-Ordningsvakter skiljer sig från väktare i att de är direkt underställda polisen och har rätt att beslagta sprit vilket inte väktare får göra, säger Ulrica Berglöf.Antalet ökade vakter är ett första steg till att göra Suseboparken tryggare och trevligare.
-Vi vill att Suseboparken ska vara en trygg och välkomnande plats där alla kan samlas, säger Ulrica Berglöf.

Nästa möte för referensgruppen hålls i början av september.

Speak Your Mind

*