Sweguard och Swelarm lägger ner

Sweguard och Swelarm läggs ner och i stället bildas organisationen Säkerhetsbranschen.
– Målet är att samla hela säkerhetsbranschen i en förening och även bjuda in företrädare för olika samhällsfunktioner med anknytning till säkerhetsfrågor, säger Per Edsmar, Swelarms ordförande, som leder projektgruppen. 

Bevakningsföretagens och teknikleverantörernas branschorganisationer Sweguard och Swelarm lämnade förra året Swesec och har nu bildat en gemensam organisation. En interimstyrelse har tillsatts. Den består av Securitas Sveriges vd, Joachim Källsholm, och Uno Lundberg, CFO på G4S, tunga namn från Sveriges två största säkerhetsföretag.

– Vi arbetar nu med den nya organisationens principprogram och kommunikationsplan och en ledstjärna är att medlemskap i den nya organisationen ska medföra bättre affärsmöjligheter för medlemsföretagen, säger Sweguards kanslichef Mikael Johansson som också arbetar med projektet.

I projektet finns en referensgrupp som består av välkända personer: Dick Malmlund, före detta säkerhetschef för Svensk Handel, Petrus Bohlin, säkerhetschef för Handelsbanken samt Lennart Alexandrie, AR Medias grundare, som under många år drivit debatten för bildandet av en ny proaktiv samlad branschorganisation via facktidningen Detektor. I referensgruppen ingår också Andreas Gyllestrand, från Sweguard och Lars Idh från Swelarm.

– Vi har märkt att det finns stora förväntningar på den nya branschorganisationen. Därför är jag glad för att vi har referensgruppen som granskar våra underlag och bidrar med värdefull input, säger Mikael Johansson.

Nu återstår för projektgruppen att sammanställa alla bitar och förankra dem i sina organisationer. Respektive branschorganisation ska på kommande årsmöten rösta igenom projektgruppens programförklaring så att Säkerhetsbranschen formellt kan börja positionera sig offentligt.

– Medlemmarna i båda organisationerna är vidtalade och stödet för att bilda en ny stark branschförening är stort. Det är ju på grundval av det som vi redan nu har bildat branschorganisationen.

Under hösten kommer Swelarm och Sweguard att börja skicka ut gemensamma nyhetsbrev och utse en gemensam presstalesman.

– Säkerhetsbranschen blir en spelare att räkna med och politiker, kunder och media får en tydlig part i sin kommunikation med säkerhetssektorn, säger Per Edsmar.

Per Edsmar framhåller också vikten av att även fortsätta arbeta för en enad bransch. I Sweguard finns bevakningsbolag och inom Swelarm består medlemmarna av företag som arbetar med larm, säkerhetskameror, passerkontroll och annan elektronisk säkerhet.

– På sikt ser vi gärna också konsultverksamheter, låssmeder, leverantörer av värdeförvaring och andra säkerhetsrelaterade företag som medlemmar. Bara de är seriösa. Ju fler vi blir, ju starkare blir vi till gagn för säkerhetsbranschens utveckling, säger Per Edsmar.

Per Edsmar menar också att dagens säkerhetskunder vill ha totallösningar och då ligger bildandet av Säkerhetsbranschen i tiden.

– Det är inte så att kunderna bara beställer bevakning eller ett säkerhetssystem. De vill ha tjänster och funktioner som ger dem trygghet och arbetsro. De vill fokusera på sin kärnverksamhet och slippa driftstörningar. Medlemsföretagen i Säkerhetsbranschen ska representera den bredd och det djup som behövs för att klara alla sådana behov, för såväl små som stora verksamheter, avslutar Per Edsmar.

Källa: http://www.securityuser.se/news.asp?newsType=1&NewsID=5023&area=0

 

Kommentar

 1. Jörgen säger:

  Detta är nog inte det som gangnar branschen utan bara de stora aktörerna, åter igen så ska g4s o Securitas som ska styra o ställa. Dessa ser bara till sitt egena bästa.

 2. Man kan ju hoppas dom små aktörerna får endel att säga till om också.

 3. karar säger:

  vilka är ni

 4. karar säger:

  vem jobbar ni i åt säger ni inte nå så tar vi visa av era bilar och blir en spion som jagare er

  • Hej!

   Vet inte riktigt vad du undrar? Samt vad du menar med ovanstående mening som du har skrivit? Förklara gärna så kanske vi kan svara på din fråga?

   Vänlig hälsning

   Andreas Brännström
   Skyddsbevakning

Säg din åsikt

*