Skyddsbevakning utökar rond/ryck verksamheten

Skyddsbevakning Rondbil / Larmutryck

Skyddsbevakning utökar med ytterligare  en Rond/Larmutrycknings bil för Stockholm. Detta är möjligt p.g.a. av nytecknade avtal samt att höja Kvalité till våra kunder ytterligare. Lite mer information om Rond: Den ronderande väktarens huvudsakliga uppgift är att i ett tidigt skede upptäcka och förebygga små och stora skador, samt tillse att kundens lokaler är stängda och [...]

Koppartjuvar låg bakom pendelförseningar

koppar 50x32

Det var koppartjuvar som orsakade förseningarna på pendeltågen igår. Kopparstölden ledde till signalfel. Under större delen av dagen fick tågen på linjen Kungsängen – Nynäshamn vända i Jakobsberg. – Det är en störning i ett samhällsviktigt system. Människor transporteras till jobb och möten, och det är mycket gods som blir försenat. – Så vi ser [...]