Kvalitet & Miljö

Skyddsbevakning följer ISO 9001 och ISO 14001 för att säkerställa god kvalitet och stort miljöansvar. När det gäller exempelvis resor i tjänsten väljer vi alltid det färdsätt som är minst skadligt för miljön, således undviks flygtrafik i största möjliga mån. Gällande företagets egna fordon strävar vi efter att välja sådana med en så liten miljöpåverkan som möjligt.