Låt vakter ta över Polisens jobb

Låt Sveriges 10 000 ordningsvakter sköta ordningen på allmän plats så kan polisen göra annat.
Stockholmspolisens chef för ordningsvakter vänder sig direkt till justitieminister Beatrice Ask (M) med nytt förslag.

Ann-Christin M Nordström är gruppchef för Stockholmspolisens ordningsvaktsektion. Hon har arbetat med utbildning och tillsyn av ordningsvakter sedan 90-talet. Nu vänder hon sig i ett brev direkt till justitieministern med ett förslag om att låta ordningsvakterna ta över stora delar av polisens arbete ute på gator och torg.

Enligt Ann-Christin M Nordström är ordningsvakter i många fall mer lämpade att sköta den allmänna ordningen än poliser.

– Deras begränsade maktbefogenheter och i huvudsak nedtonade klädsel verkar mindre provocerande. Kort sagt, har de lättare att komma till tals, skriver hon i sitt brev till ministern.

Dagens polisorganisation där varje län utgör en egen polismyndighet ska avskaffas och till 2015 ska 21 myndigheter bli en.

Det är i samband med det som Ann-Christin M Nordström vill att ordningsvakterna ska få utökade arbetsuppgifter.

– Om man använder dem på ett bättre och effektivare sätt så skulle poliser kunna nyttjas till det som de är utbildade till, säger hon till DN.

Som ett lyckat exempel ser hon Stockholms tunnelbana.

– Du behöver bara titta nere i tunnelbanan i dag, hur många poliser ser du där? Det är bara ordningsvakter och de sköter det uppdraget på ett alldeles förträffligt sätt, säger hon.

Även på idrottsarenor ser Nordström möjlighet att byta ut poliser mot ordningsvakter.

– Hellre ordningsvakter som gör ett bra jobb än höga staket på arenorna, skriver hon i brevet till Ask.

Med den nya polis­organisationen ser Nordström möjligheten att ordningsvakter kan ta över polisens uppgifter även ute i landet.

Men exakt hur hennes förslag ser ut vill hon inte avslöja innan hon pratat med justitieminister Beatrice Ask. Hon valde att vända sig direkt till justitieministern för att inte tappa tid.

– Jag har i väldigt många år försökt få myndigheter att se på ordningsvakter på ett annat sett. Det går framåt men det går långsamt och då tycker jag att i samband med omorganisationen kan vi ta ett rejält tag i stället för att det ska gå myrsteg framåt, säger hon.

Enligt Beatrice Asks pressekreterare Per Claréus är ordningsvakternas roll inte en fråga som polisorganisationskommittén arbetar med.

– Men alla förslag som handlar om att renodla polisens arbete kan så klart vara intressanta, säger han.

 

Källa:

Speak Your Mind

*