Om oss

Skyddsbevakning levererar bevakningstjänster av högsta klass till företag och offentlig sektor. Vi är den personliga aktören som anstränger sig lite extra.  Både kunder och medarbetare ska uppleva ett större värde hos oss jämfört med våra konkurrenter.

Skyddsbevaknings värdegrund utgörs av 6 värderingar:

– Service

– Miljötänk

– Erfarenhet

– Lyhördhet

– Tillgänglighet

–  Professionalitet

Vår vision

Skyddsbevakning ska vara en förebild och en inspirationskälla för hela bevakningsbranschen.Med fokus på kundens trygghet skall vi tillhandahålla det bästa säkerhetsmarknaden har att erbjuda för att bygga trygga hem, arbetsplatser och samhällsfunktioner.  Skyddsbevaknings ståndpunkt är att kunden alltid skall känna total trygghet i relationen med oss och att vi som bevakningsföretag  tillhandahåller det bästa säkerhetsmarknaden har att erbjuda i form av personella och tekniska lösningar.

Detta sker genom att:

–  Tillgodose kundens säkerhetsbehov och tillgodose en lönsam affär för båda parter.

–  Upprätta tydliga mål, följa upp resultat och ständigt förbättra tjänster, produkter och verksamhetssystem ur kvalitets- och miljösynpunkt, där lagar och andra krav alltid utgör minst lägsta nivå.

– Sträva mot att minska mängden föroreningar och hantera uppkommet avfall på ett ansvarsfullt sätt.

– Med hjälp av engagerad och kompetent personal skapa långsiktiga kundrelationer som bygger på vår värdegrund.