Butikssäkerhet


I dagens samhälle står butiker och varuhus ständigt inför omgivningens påverkan i form av svinn, hot och våld. Det är vår stolthet att kunna erbjuda tjänster som ordningshållning, civil butikskontrollant m.m. inom detta segment som minimerar riskerna för er personal och bidrar till att öka den effektiva omsättningen.

Butikskontroll, kontrolltjänster och utredningar kring interna oegentligheter är ett urval av de tjänster vi erbjuder inom handelssegmentet.